Menu
Cosul tau

Informatii reciclare DEEE

Informatii privitoare la DEEE

Deseurile de echipamente electrice si electronice (denumite in continuare DEEE),  sunt echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, inclusiv componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta din produs in momentul inccare acesta devine deseu.

DEEE pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, HG nr.322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele:

  • Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE.
  • Colectarea acestor DEEE se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE si prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE.
  • Potrivit OUG nr.5/2015, Anexa 5, lit.f), DEEE de dimensiuni foarte mici sunt  deseurile de echipamente electrice si electronice la care nici o dimensiune exterioara nu este mai mare de 25 cm.

Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce insotita de marcajul negru, ca in imaginea de mai jos:


Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseuri menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.

Informatiile fac referire la comertul online.